Leuvense gezinsbeelden op basis van de parochieregisters

Deze documenten geven een overzicht van de verschillende aktes in de Leuvense parochieregisters die aan een familie zouden kunnen toegewezen worden. Onderzoek van de betreffende aktes en bijkomend bewijsmateriaal is nodig om te kunnen concluderen dat de aktes effectief bij elkaar horen. Deze documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor het reconstrueren van gezinnen en kan geenszins als effectieve bron worden gebruikt. Bron: elektronische klapper van de Leuvense parochieregisters opgemaakt door VVF-Leuven.


2014 De Backer/De Becker en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 52 pagina's
2014 Backx en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 9 pagina's
2014 Beecken (Van der) en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 47 pagina's
2014 Bruggen (Van der)/Pont (Du) en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 36 pagina's
2014 Crombecq en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 5 pagina's
2014 Hout (Van) en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 5 pagina's
2014 Marneffe en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 6 pagina's
2014 Merckx/Marckx en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 29 pagina's
2014 Moelants en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 1 pagina
2014 Passel en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 2 pagina's
2014 Peelanders en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 1 pagina
2014 Schutteput en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 10 pagina's
2014 Sips en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 2 pagina's
2014 Stroobants en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 29 pagina's
2014 Villeers en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 22 pagina's
2014 Vorst (Vander) en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 25 pagina's
2014 Vuchelen en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 1 pagina
2014 Wiggers en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 4 pagina's