Artikels

Artikels zijn uitgewerkte, gedetailleerde en afgewerkte genealogische analyses met een inleidende omkadering en gedetailleerd bronmateriaal. Per artikel is aangegeven in welk jaar het artikel werd gemaakt, de titel, de plaats van het gebeuren, het tijdsvak, over hoeveel generaties de genealogie zich uitstrekt.


De genealogie van Louis Crombecq (Oudenaarde 1670 - Leuven 1739). (v1.0)
2005 (Leuven, Antwerpen, 17de - 20ste eeuw, 8 generaties)
© Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2005-3 mei-juni (Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2005).

Het Leuvense Geslacht Leunckens. Zes eeuwen geschiedenis. (v1.0)
2005 (Leuven, 14de - 20ste eeuw, 18 generaties)
© Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2005-6 nov-dec en nr. 2006-1 jan-feb (Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2005).

Fonds Goethals. Manuscript 834. (v4.0)
2006 (Leuven, 16de - 18de eeuw, 9 generaties)
Inspiratiebron voor genealogen met Leuvense voorouders in de volgende families: Cansmans, Claes, De Bruyn, De Vleeschauwer, Hannaert, Leunckens, ’t Santels, Vander Buecken, Vanderhaert, Vanderveken, Vranckx, Waegemans en Willemaers. © Peter Crombecq.

Wat overkwam Lientje Vandenborne? (v5.1)
2006 (Leuven, Grobbendonk, Antwerpen, 14de - 15de eeuw, 7 generaties)
Met een genealogiefragment uit de 14de en 15de eeuw van de kunstenaarsfamilies Massys, Beyaert en Vandenborne.© Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2007-4 juli-augustus (Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2007).

Het Tiegemse geslacht Moreels. (v2.1)
2007 (Tiegem, Kerkhove, Elsegem, Eindries, Gijselbrechtegem, Kaster, Berchem, 15de - 20ste eeuw, 15 generaties)
Met aandacht voor 3 Tiegemse geslachten en hun mogelijke voorouders in de omringende parochies.© Peter Crombecq.

Van Hendrik van Leuven (hertog van Brabant) naar Hendrik (De Vadder) van Leuven. (v3.0)
2010 (Gaasbeek, Brussel, Leuven, 12de - 16de eeuw, 12 generaties)
In dit artikel wordt een pad door de 12de, 13de, 14de, 15de en 16de eeuw beschreven dat de Leuvense De Vadders, via de families Grimberghs, Van den Heetvelde, Van Heelbeke verbindt met de heren van Gaasbeek waarvan Godfried van Leuven de stamvader is. Godfried is de jongste zoon van Hendrik I, hertog van Brabant. Hendrik I is een afstammeling van Karel de Grote.© Peter Crombecq.

Genealogiefragment van de afstammelingen van Wauter van Dieve. (v1.1)
2007 (Leuven, 14de - 17de eeuw, 10 generaties)
De bedoeling van deze publicatie is vooral de ontsluiting van een manuscript van Jean-Baptiste Houwaert  zodat andere genealogen informatie kunnen vinden over de voorouders van de Leuvense Van Dieves, een familie van universitairen, stadssecretarissen en vorstelijke ambtenaren waaronder Franco van Dieve, burgemeester van Leuven in 1457, Gregorius van Dieve, oprichter van het College van Dieve te Leuven en Petrus ‘Divaeus’ van Dieve, geschiedschrijver en humanist. © Peter Crombecq.

Het Brabantse geslacht Van der Mueren (v1.1)
2007 (Noord-West Brabant, 16de - 20ste eeuw, 10 generaties)
Een beschrijving van de ontwikkeling van dit Noord-Brabantse geslacht met aandacht voor niet gekoppelde kleinere Van der Mueren dynastiën in Antwerpen, Herent en Erps-Kwerps.

Het verdwenen Leuvense beenhouwersgeslacht Herthals (v1.1)
2007 (Leuven, 14de - 18de eeuw, 12 generaties)
Een uitdieping van invloedrijk Leuvens geslacht dat in de 18de eeuw plots geen naamdragende afstammelingen meer heeft.

De Leuvense stadsbestuurders van 1600 tot 1794 (v2.03). Boek van 266 pagina's in .pdf formaat, 20 Mb.
2008 (Leuven, 17de - 18de eeuw)
Het alfabetisch register van alle 838 Leuvense stadsbestuurders met genealogische nota's per bestuurder.

De Leuvense stadsbestuurders van 1187 tot 1794 (v1.0). Boek van 369 pagina's in .pdf formaat, 4 Mb.
2010 (Leuven, 12de - 18de eeuw)
Het alfabetisch register van alle 2970 Leuvense stadsbestuurders met genealogische nota's per bestuurder.