EuropeseBierverenigingen


De Europese BierConsumenten Unie (EBCU)


  1. Algemene informatie over EBCU
  2. Doelstellingen van EBCU
  3. Hoe kan men lid worden?

1. Algemene informatie

Op 25 mei 1990 werd de Europese Bier Consumenten Unie (EBCU) opgericht door bierconsumentenverenigingen uit het Verenigd Koninkrijk (Campaign for Real Ale CAMRA), Nederland (Promotie en Informatie over Traditioneel bier - PINT) en België (Objectieve Bierproevers - OBP). Op 22 februari 1992 volgden de Zweden (Svenska Ölfrämjandet - ) , op 9 oktober 1993 de Finnen (The Finnish League of Independent Beer Societies - FINNLIBS), op 12 maart 1994 de Fransen (Les Amis de la Bière - AB), op 4 maart 1995 de Zwitsers (Association des Buveurs d'Orges - ABO) en op 23 maart 1996 de Noren (Norske ĝlvenners landsforbund - NORĜL ). Denemarken heeft een aanvraag ingediend. Deze verenigingen streven alle gelijkaardige doelstellingen na, namelijk de promotie van het traditionele bier en de biercultuur enerzijds en de bescherming van de verbruikersbelangen anderzijds. De financiering gebeurt door middel van het ledengeld en niet door fondsen van de bierindustrie. Evenmin worden er commerciële leden toegelaten. Zowel binnen als buiten de huidige EG zoekt EBCU naar verenigingen die zich nog willen aansluiten.

2. Doelstellingen van EBCU

EBCU gelooft er ook heilig in dat het drinken van bier deel uitmaakt van onze cultuur. Zij zijn gekant tegen overdreven strenge beperkingen op het drinken, of dat nu gebeurt door een onredelijke belasting of door onterechte kritiek op gematigd drinken. Bier drinken heeft ook zijn positieve kanten, maar die worden niet vaak verdedigd.

EBCU is een voorstander van een progressieve belastingschaal die reeds in België, Nederland en Duitsland van kracht is en waaruit de kleine producent voordeel haalt. Deze belastingvoordelen vormen een tegen-gewicht voor de krachten die concentratie en produktie op grote schaal aanmoedigen. Zij staan er volledig achter dat een dergelijk belastingsysteem in ere wordt gehouden en in landen wordt ingevoerd waar dit nog niet is gebeurd, zoals in Groot-Brittannië. De Europese Commissie heeft ingezien dat bepaalde afspraken tussen brouwers en detailhandelaars ook voordelen voor de consument kan inhouden, aangezien zij de verscheidenheid aan brouwers en biersoorten nog aanmoedigt. EBCU steunt deze aanpak volkomen. Elk voorrecht voor de kleine brouwer die geen beduidende invloed op internationale handel heeft, begroeten zij enthousiast. Maar zij verwachten ook dat de afspraken die grote ondernemingen onderling maken tot in de kleinste details zouden moeten worden nagekeken, omdat zij vaak concurrentie-vervalsend blijken te zijn.

EBCU zou graag zien dat een Europese etiketteringswet zou worden goedgekeurd waarin een botteldatum (i.p.v. een houdbaarheidsdatum) en een lijst van de ingrediënten zou worden verplicht, zodat de verbruiker over voldoende informatie beschikt over het bier dat hij drinkt.

EBCU is van oordeel dat bepaalde biersoorten verminderen in kwaliteit, omdat zij niet meer op traditionele wijze worden gebrouwd. Daarom steunt EBCU een systeem van 'appellation contrôlée' zodat bier dat voldoet aan een bepaalde norm, beschouwd mag worden als superieur en gesteund. Tot nu toe heeft EBCU reeds dergelijke beschrijvingen kunnen vastleggen voor de Belgische 'geuze' en 'lambik'. Ook de soort 'trappist' wordt nu door de consumenten erkend als zijnde een beschermde benaming.

3. Hoe kan men lid worden?

Men is automatisch lid van EBCU indien men lid is van een van haar nationale verenigingen. Voor Nederland en België zijn de representatieve verenigingen respectievelijk PINT en OBP. EBCU vertegenwoordigt meer dan 60.000 leden.

Contactadressen

België:
OBP, Postbus 32, 2600 Berchem 5, Tel: (32) 3 232.45.38, Fax.:(32) 3 226.85.32
Finland:
FINNLIBS, Espoonlahdentie 16 A, 02360 Espoo, Tel.: (358)801 3727
Frankrijk: AB, 36 Rue de Valenciennes, 62100 Haspres, Tel.: (33)27256702
Groot-Brittannië:
CAMRA, 230 Hatfield Road, AL1 4LW St. Albans, Herts, Tel.: (44)1727 867201; Fax: (44)1727 867670
Nederland:
PINT, Postbus 3757, 1001 AN Amsterdam, Tel.: (31) 252 522909 (dinsdag 19.30-21.30 u.), Fax: (31) 10 4112879
Noorwegen: , Postboks 9345, Valerenga, 0610 Oslo, Tel.: (47) 2268 8589, Fax:(47) 2268 8763
Zweden: , Box 16244, 103 25 Stockholm, Tel.: (46) 86693630, Fax:(46) 42105308
Zwitserland: ABO, Case postale 2, 1800 Vevey 1, Tel. & Fax: (41) 21 9215079

Menu

Top van deze pagina
Benelux-biergidsBierenBrouwerijen
BierhuizenBierhandelsBierclubs
ScholOver BierBier op InternetBierjaarboek


De auteur van deze pagina's kan gecontacteerd worden via PCrombecq@antwerpen.be

Deze pagina's konden enkel tot stand komen dank zij de Digitale Metropool Antwerpen.